วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

หลวงปู่คำพันธ์

หลวงปู่คำพันธ์
ท่านเจ้าคุณพระจันโทปมาจารย์ ( คำพันธ์ จันทูปโม )
**********************
จังหวัดนครพนม ถ้าแบ่งตามเขตการเลือกตั้งก่อนมี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 ถูกกำหนดเป็น 2 เขตเลือกตั้ง คือเขตเหนือ กับเขตใต้ อันเขตเหนือประกอบด้วย เมือง ท่าอุเทน โพนสวรรค์ บ้านแพง ศรีสงคราม นาหว้า และนาทม ส่วนเขตใต้มี ธาตุพนม นาแก เรณูนคร ปลาปาก และวังยาง เขตเหนือ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คือพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประสิทธิ์นาหว้า มีหลวงปู่ตื้อ หลวงปู่สนธิ์ ที่พุทธศาสนิกชน รู้จักให้ความเคารพนับถือ เขตใต้ มีพระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุศรีคุณนาแก พระธาตุมหาชัยปลาปากและพระธาตุมรุกขนคร อันมีหลวงปู่คำพันธ์ ที่คนเคารพกราบไหว้ด้วยจิตศรัทธา วันนี้ผมได้จั่วหัวว่า หลวงปู่คำพันธ์ ท่านเจ้าคุณพระจันโทปมาจารย์ (คำพันธ์ จันทูปโม)หลายท่านคงแปลกใจ ที่ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินชื่อนี้ บางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้าง ท่านที่เคารพครับ พวกเราชาวนครพนมต่างทราบกันดีว่า หลวงปู่คำพันธ์คือ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมากร วัดธาตุมหาชัย แห่งอำเภอปลาปาก แต่หลวงปู่คำพันธ์ องค์ที่กระผมจะนำมาเรียน ให้ท่านทั้งหลายทราบ เพื่อให้ได้รู้ว่าในจังหวัดนครพนมเรามีพระอริยสงฆ์ อยู่หลายองค์เพียงแต่ขาดการนำเสนอ หลวงปู่คำพันธ์ แห่งวัดศรีวิชัย อำเภอศรีสงคราม ซึ่งมีความเหมือนที่คล้ายและใกล้เคียงกันกับ หลวงปู่คำพันธ์ แห่งวัดธาตุมหาชัย คือ
00000001. ชื่อคำพันธ์
00000002. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(เจ้าคุณ)
00000003. เป็นพระนักพัฒนา
00000004. เป็นเจ้าคณะอำเภอ
00000004. เป็นเจ้าอาวาส
00000005. เป็นพระอุปัชฌาย์
00000006. เป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน
00000007. เป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
00000008. ทรงจำพระปาฏิโมกข์ได้ดี
00000009. พรรษาที่ใกล้เคียงกัน

0000000หลวงปู่คำพันธ์ ได้สร้างวัตถุบูชามาแล้ว 2 รุ่น รุ่นแรก คือสมเด็จพระพุทธพระเนาว์ อันเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ(ปัจจุบันได้ก่อสร้างสิมอีสานไว้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเนาว์บริเวณกลางบ้านริมแม่น้ำสงครามเป็นสิมอีสานที่มีความสวยงาม มาก) รุ่นที่ 2 คือ เหรียญรุ่นฉลองโบสถ์ เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนบูชาในพิธีฉลองโบสถ์ ในวันที่ 5 - 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2547 ถ้าท่านผู้ใดสนจนสั่งจองได้ที่วัดศรีวิชัย ที่ผมได้นำเรียนมาทั้งหมด ไม่ได้เอาพระเกจิอาจารย์ ที่ท่านทั้งหลายเคารพกราบไหว้มาเปรียบเทียบกัน เพียงแต่อยากนำเสนอให้ พุทธศาสนิกชนชาวนครพนม ได้รับทราบว่านครพนมเมืองพุทธไม่เคยขาดแคลนพระอริยสงฆ์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้พวกเราได้ชื่นชม และเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้สาธุชนทั้งหลาย ได้รู้จักเผื่อได้ผ่านไป ผ่านมาแถวนั้น ได้แวะกราบนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับ

0000000ประวัติโดยย่อ หลวงปู่คำพันธ์ ท่านเจ้าคุณพระจันโทปมาจารย์ (คำพันธ์ จันทูปโม)
0000000สถานะเดิม ชื่อคำพันธ์ ปทุมมากร เกิดวันที่ 13 ขึ้น 2 ค่ำ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2471 ปีมะโรง บิดาชื่อนายอ้วน ปทุมมากร มารดาชื่อ นางทุมมา ปทุมมากร ที่บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
0000000บรรพชา/อุปสมบท วันที 4 มิถุนายน 2485 ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม พระอุปัชฌาย์ ชื่อพระสารภาณมุนี(หลวงปู่จันทร์) และอุปสมบทเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2491 ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม โดยพระสารภาณมุนี(พระเทพสิทธาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังอุปสมบทท่านได้ไป บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำชัยมงคลภูลังกากับ พระอาจารย์วัง เป็นเวลาหลายปี จนพระอาจารย์วังถึงแก่มรณภาพจึงได้กลับมาที่วัดศรีวิชัย
0000000วิทยฐานะ
0000000-พ.ศ.2492 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 000000000000000จ.นครพนม
0000000-สอบได้ครูพิเศษมูล
0000000-พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูชั้นตรีที่ พระครูอดุลธรรมภาณ
0000000-พ.ศ.2520 พระครูชั้นโทที่นามเดิม
0000000-พ.ศ.2525 พระครูชั้นเอกที่นามเดิม
0000000-พ.ศ.2530 พระครูชั้นพิเศษ
0000000-เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระจันโทปมาจารย์
0000000การปกครอง
0000000-พ.ศ.2506 เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม บ้านแพง นาทม นาหว้า(ธ) จนถึงปัจจุบัน
0000000-พ.ศ.2509 เป็นพระอุปัชฌาย์ จนถึงปัจจุบัน
0000000-พ.ศ.2514 เป็นเจ้าอาวาส วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมจน ถึง0000000ปัจจุบัน
0000000ด้านการศึกษา
0000000-พ.ศ.2493 เป็นครูสอนปริยัติธรรมชั้นตรี-โท-เอก-จนถึงปัจจุบัน
0000000-พ.ศ.2494 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงจนถึงปัจจุบัน
0000000-พ.ศ.2494 เป็นประธานสอบธรรมสนามหลวงที่สำนักเรียน วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม 0000000จ.นครพนม จนถึงปัจจุบัน

0000000ด้านการเผยแผ่
0000000-พ.ศ.2508-2510 เป็นพระธรรมฑูต
0000000-พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระอาจารย์สอนภาวนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ใน00000000สำนัก และตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตการปกครอง
0000000-ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตตำบลสามผง และใกล้เคียง0000000สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก- ทุกปี แต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก

0000000ด้านสาธารณประโยชน์
0000000- พ.ศ.2530 เป็นผู้เริ่มโครงการสร้างทำนบห้วยอาประชาน้อมเกล้า และได้ชักชวนชาวบ้านศรีเวินชัย และหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันบริจาคในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จขนาดของทำนบ ฐานกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร ยาว 600 เมตร เก็บกักน้ำได้ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ส่งผลให้ ชาวบ้าน ศรีเวินชัย และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ทั้งทางด้านการเกษตรโดยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวนาปรังจำนวนถึง 3000ไร่ ของบ้านศรีเวินฃัย และบ้านดอนเตย อำเภอนาทม และการประมง เป็นที่ทำมาหาเลี้ยงชีพของชาวบ้านตลอดทั้งปี

0000000- ได้ก่อสร้างศาสนวัตถุเป็นจำนวนมาก อาทิ อุโบสถ 2 ชั้น สิมอิสานวัดพระเนาว์(วัดบ้าน) กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ร.ร.พระปริยัติธรรม และเสนาสนะต่าง ๆ อีกมากมาย

00000000000000000000000ครูอารมณ์
0000000000000000000001 สิงหาคม 2546